GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA

 1. Przedmiotem świadczonych usług przez sklep Poppa jest sprzedaż aluminiowych łańcuszków dekoracyjnych w wymiarach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu lub przygotowanych na dowolny wymiar na zamówienie klienta oraz dostarczenie ww. towaru do klienta za pośrednictwem firm przewozowych prezentowanych na stronie internetowej Sklepu.
 2. W celu komunikacji z przedstawicielami Sklepu Klient może użyć poniższych form kontaktu:
  1. Formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”
  2. Telefonicznie na podane numery telefonu na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”
  3. Za pomocą tradycyjnej komunikacji listownej na adres: 05-552 Łazy, ul. Sezamkowa 11
  4. Osobiście pod adresem 05-552 Łazy, ul. Sezamkowa 11.
 3. Dane identyfikacyjne.

MMG Maciej Gryc, ul. Sezamkowa 11, 05-552 Łazy, NIP: 542-150-05-24, wpisany do rejestru działalności gospodarczej przez wójta gminy Lesznowola.

 1. Adres: MMG Maciej Gryc, ul. Sezamkowa 11, 05-552 Łazy, biuro@poppa.pl
 2. Zamówienia towarów oferowanych przez Sklep można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.poppa.pl wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto)
 4. Zamówienia klienta Sklep zbiera 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, także w niedzielę i święta.
 5. Aby zamówienie było ważne należy dokonać zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz potwierdzić poprzez opłacenia zamówienia na konto podane w informacji po zakończeniu procesu zakupu towaru. Sklep oczekuje 7 dni na wpłynięcie płatności za zamówienie, a w przypadku braku wpłaty zamówienie jest anulowane. W skład opłaty za zamówienie wchodzi koszt towaru oraz koszt dostawy towaru do klienta. Koszt towaru jest zależny od rodzaju wybranego towaru. W zależności od wyboru rodzaju dostawy oraz wagi i rozmiaru towaru zakupionego w sklepie opłaty za dostawę mogą się różnić. Klient każdorazowo przed opłatą za zamówienie otrzymuje informacje dotyczące wysokości opłaty za dostawę.
 6. Na prośbę klienta Sklep wystawia fakturę VAT.
 7. Po wpłynięciu 100% opłaty za towar i dostawę na konto Sklepu, towar jest przygotowywany do wysyłki. Termin realizacji zamówienia to 10 dni kalendarzowych od daty wpływu środków pieniężnych na konto Sklepu. UWAGA: Aby sklep mógł rozpocząć proces realizacji sprzedaży klient musi wpisać w tytuł przelewu numer zamówienia.

 

ZWROTY I WYMIANY.

 1. W przypadku gdy parametry zamówionego towaru nie zgadzają się z towarem dostarczonym, istnieje możliwość wymiany go lub zwrotu na prośbę Klienta.
 2. Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827, do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszty dostawy towaru od Klienta do Sklepu związane z odstąpieniem od umowy sprzedaży nie mogą być wyższe niż najtaniej oferowane koszty transportu na rynku. W innym wypadku Sklep może odmówić zwrotu kosztów transportu poniesionych przez Klienta.
 3. Prawidłowo wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży wraz z dowodem zakupu należy wysłać listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Sklepu które są wymienione niniejszym Regulaminie.
 4. Pieniądze za zwrócony towar klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar w terminie 14 dni od momentu otrzymania Oświadczenia odstąpienia od umowy
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów zawartych w stosunku do towarów zamówionych na indywidualne zamówienie Klienta, przygotowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

REKLAMACJE

 1. Podstawą do złożenia reklamacji towaru jest dowód zakupu (faktura, paragon).
 2. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i towarem Klient powinien dostarczyć do siedziby Sklepu na adres podany w niniejszym Regulaminie.
 3. Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i ustosunkuje się do niej w tym terminie. O swojej decyzji poinformuje Klienta w akceptowalny przez niego sposób. Jeżeli Klient nie otrzyma takiej informacji, reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep podejmie działania adekwatne do roszczeń Klienta, czyli wyśle nowy lub naprawiony towar na adres Klienta na własny koszt. W sytuacji kiedy towar nie będzie mógł być naprawiony Klient otrzyma zwrot kosztów zakupionego towaru na wskazane przez siebie konto bankowe.

 

POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

 1. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skierowanie sprawy do sądu polubownego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie poppa.pl Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Przeczytaj naszą Politykę Cookies