Zwroty i reklamacje

ZWROTY I WYMIANY.

  1. W przypadku gdy parametry zamówionego towaru nie zgadzają się z towarem dostarczonym, istnieje możliwość wymiany go lub zwrotu na prośbę Klienta.
  2. Klient ma prawo, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827, do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszty dostawy towaru od Klienta do Sklepu związane z odstąpieniem od umowy sprzedaży nie mogą być wyższe niż najtaniej oferowane koszty transportu na rynku. W innym wypadku Sklep może odmówić zwrotu kosztów transportu poniesionych przez Klienta.
  3. Prawidłowo wypełnione oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży wraz z dowodem zakupu należy wysłać listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy Sklepu które są wymienione niniejszym Regulaminie.
  4. Pieniądze za zwrócony towar klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar w terminie 14 dni od momentu otrzymania Oświadczenia odstąpienia od umowy
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów zawartych w stosunku do towarów zamówionych na indywidualne zamówienie Klienta, przygotowanych według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

REKLAMACJE

  1. Podstawą do złożenia reklamacji towaru jest dowód zakupu (faktura, paragon).
  2. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dowodem zakupu i towarem Klient powinien dostarczyć do siedziby Sklepu na adres podany w niniejszym Regulaminie.
  3. Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i ustosunkuje się do niej w tym terminie. O swojej decyzji poinformuje Klienta w akceptowalny przez niego sposób. Jeżeli Klient nie otrzyma takiej informacji, reklamację uznaje się za uzasadnioną.
  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep podejmie działania adekwatne do roszczeń Klienta, czyli wyśle nowy lub naprawiony towar na adres Klienta na własny koszt. W sytuacji kiedy towar nie będzie mógł być naprawiony Klient otrzyma zwrot kosztów zakupionego towaru na wskazane przez siebie konto bankowe.